En compliment de la legislació vigent de protecció de dades personals, els informem que les dades que ens comuniquen seran gestionades per la nostra entitat, de la següent forma:

Responsable

Fundació Oscobe NIF: G17143108 Telèfon: 972 22 16 57 info@oscobe.com | Zona Sant Medir, s/n | CP: 17150 de Sant Gregori (Girona)

Finalitat

Tractament de dades de persones que fan demandes relacionades amb voluntariat, donacions, enviament de CVs i altres formularis de contacte amb l’entitat.

Termini de conservació de les dades:

· Contacte: Un màxim de tres anys.

· Voluntariat: Mentre es mantingui la condició de voluntari.

· Donacions: Mentre es mantingui la condició de soci.

· CVs: Es conserven durant un any.

Legitimació

Voluntarietat del consentiment de la cessió de dades personals per part de l’interessat.

Destinataris

Només hi ha cessió de dades a la Coordinadora Sinergia Social en cas d’enviament de currículums.

No hi ha cap tipus de cessió de dades en cas de contacte, voluntariat i donacions.

Drets

Dret d’accés a les seves dades personals i al tractament de les mateixes.

Dret de rectificació de dades personals inexactes o incomplertes.

Dret de supressió (o dret a l’oblit) quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, quan es revoca el consentiment, quan l’interessat s’oposa al tractament, quan les dades hagin estat tractades il·lícitament, i quan les dades s’hagin de suprimir per complir una obligació legal.

Dret d’oposició a poder-se negar al tractament llevat que l’entitat sigui autoritzada per imperatiu legal.

Dret a la limitació del tractament quan, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

Dret a la portabilitat de dades en cas que hi hagi modificacions en el responsable del projecte.

Pot exercir qualsevol dels seus drets dirigint-se a l’adreça física o electrònica del Responsable