Orientació i Inserció

Servei d'orientació i inserció OSCOBE

El servei d’orientació i inserció laboral, orienta i acompanya a les persones amb especials dificultats per a trobar feina establint un itinerari personalitzat d’orientació amb cada persona atesa, en funció dels seus interessos, necessitats i potencialitats, se l’acompanya i se li faciliten eines i recursos, establint amb ella accions a realitzar i orientant tot el procés.

És un servei que facilita la integració laboral de les persones en risc d’exclusió social i proporciona un suport integral que inclou totes les etapes del procés: orientació, capacitació, intermediació i seguiment.

S’ofereix un servei integral gratuït amb tècnics d’orientació i d’inserció laboral que proporcionen l’assessorament que tan la persona com l’empresa necessiten, i també un suport complert en totes les fases del procés.

Temporalitat: Gener 2019 - Desembre 2019

Amb el suport de:

 

 

Progama Incorpora

El programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” facilita la integració laboral a persones en risc d’exclusió social.

Incorpora de “la Caixa” és un programa d’intermediació laboral que combina les necessitats  del teixit social i empresarial d’una manera òptima, perquè l’èxit de la integració laboral estigui assegurat.

Els tècnics d’inserció laboral ofereixen a les empreses un servei d’intermediació que proporciona un suport integral durant tot el procés.

Paral·lelament,  es dóna un suport a les persones en risc d’exclusió social per tal d’ accedir a una feina d’acord amb les seves aptituds i les seves motivacions.

Durant el procés d’inserció laboral,  el tècnic juntament amb el beneficiari, revisa les ofertes de feina disponibles i analitza quines encaixen millor amb el perfil del beneficiari.

La finalitat del programa és la millora de l’ocupabilitat d’aquestes persones, a través de formacions per potenciar les teves competències socials i laborals. 

Temporalitat: Gener 2019- Desembre 2019

Amb el suport de:

       

 

Programa Reincorpora

El programa Reincorpora de "la Caixa" ofereix a persones , que han estat derivades des del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l'oportunitat de construir-se un futur diferent i plenament integrat en la societat a través d'itineraris personalitzats.
Aquests itineraris s'estructuren en un conjunt de mòduls o fases d'intervenció; posicionament davant la feina, formació i pràctiques professionals no laborals, serveis a la comunitat i cerca activa de feina i inserció laboral.


L'Objectiu del Programa Reincorpora és que els beneficiaris que hi participen millorin les seves habilitats i reforcin els valors que els ajudaran en el camí de la integració social i laboral. 

Temporalitat: Gener 2019 – Desembre 2019

Amb el suport de:

 

                    

 

                      

 

   

Programa per a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil

Aquest programa té com a objectiu incentivar a les empreses, entitats i altres... la contractació en pràctiques de joves menors de 29 anys,  que estan inscrits en el programa de Garantia Juvenil. La finalitat d’aquest programa, és donar una primera oportunitat laboral a aquests joves que disposen d’una titulació oficial però que anteriorment no han treballat mai en la seva especialitat. Des del passat mes de novembre, a OSCOBE s’han contractat 4 joves titulats i també s'ha contractat a 1 persona titulada en la UTE OSCOBE-INTERMÈDIA.

Temporalitat: 26 d'octubre de 2018 - 30 d'abril de 2019 

Amb el suport de: